„Summer School - Protection of Migrants Rights” – 4-10 VII 2016, LUBLIN

Program szkoły letniej obejmował codzienne zajęcia (8h) oraz wizyty networkingowe (Urząd Wojewódzki, Placówka Straży Granicznej, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Centrum Wolontariatu, Caritas, Urząd Miasta). Ponadto uczestnicy szkoły letniej będą mogli korzystać ze stworzonej w Instytucie na rzecz Państwa Prawa „Biblioteki Migracyjnej”.

 

Tematy zajęć były następujące:

  1. Ochrona praw człowieka w Polsce – regulacje konstytucyjne, skarga konstytucyjna, działania Rzecznika Praw Obywatelskich (praktyczny aspekt zwracania się do Rzecznika), rzeczników wyspecjalizowanych – Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Konsumentów.
  2. Organizacja systemu sądownictwa i administracji państwowej, prawa stron w postępowaniu sądowym i administracyjnym, prawo do wysłuchania, prawo do reprezentacji prawnej, prawo do tłumacza. Organy administracyjne odpowiedzialne za zarządzanie migracją.
  3. NGO i organizacje międzynarodowe zajmujące się sprawami migrantów. Podstawy działania III sektora w Polsce. Warsztat – jak założyć stowarzyszenie
  4. Zarys europejskiego prawa migracyjnego, skarga do Ombudsmana i prawo do dobrej administracji, najważniejsze orzeczenia CJEU w sprawach cudzoziemskich
  5. Skarga do ETPCZ, warunki złożenia takiej skargi, najważniejsze orzecznictwo ETPCZ w sprawach cudzoziemskich, mowa nienawiści i przeciwdziałanie dyskryminacji.

Uczestnicy Summer School otrzymali imienne certyfikaty wystawione przez CBEPiPM oraz Uniwersytet Otwarty, podpisane przez Dziekana Wydziału Prawa

 

Patronat nad Szkołą Letnią objął

   urzad do spraw cudzoziemcow

 

Więcej [+]

 

Autor: Marlena Struś
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2017, godz. 11:36 - Marlena Struś