Z inicjatywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim w dniach 12-13 września 2015 r. w Tomaszowie Lubelskim będzie miało miejsce I Międzynarodowe Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze. Odbędzie się ono w ramach działalności Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów powołanej przez KUL w roku 2014 i zrzeszającej uniwersytety z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii. Celem forum jest międzynarodowa dyskusja nad rolą samorządu terytorialnego w procesie rozwoju kraju z uwzględnieniem jego współdziałania z sektorem nauki i biznesu. Przyczynkiem do dyskusji jest 25 rocznica reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego oraz intensywne prace nad reformą samorządową na Ukrainie. W toku dyskusji zostaną ustalone wspólne szanse i możliwości działań na rzecz promocji regionu, szczególnie w obszarze transgranicznym.