Z radością informujemy, że reprezentacja Instytutu Prawa Kanonicznego KUL zajęła I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się 26 marca 2014 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Problematyka Konkursu dotyczyła kościelnego prawa karnego.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentowali Studenci prawa kanonicznego w składzie: Monika Choda (IV rok), Magdalena Lenart (V rok), Aleksandra Rybaczek (III rok). Ponadto w klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajęła Aleksandra Rybaczek, a II miejsce – Magdalena Lenart.
Merytoryczną opiekę nad naszą reprezentacją sprawowali pracownicy Katedry Kościelnego Prawa Karnego – ks. bp dr hab. Artur Miziński i ks. dr Maciej Staszak. Nad organizacyjną stroną Konkursu czuwała dr Anna Słowikowska.
Zwycięzcom i Opiekunom serdecznie gratulujemy!

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2014, godz. 21:22 - Marta Ordon