Koło Naukowe Biotechnologii KUL pragnie poinformować o I Ogólnopolskiej Konferencji Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016 mającej odbyć się 6 maja 2016 w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 1

 

Jest to doskonała szansa na rozwój jak też poszerzenie kręgów znajomości oraz pogłębienie zainteresowań związanych z tematyką konferencji.

 

Bloki tematyczne konferencji to:

 

Biotechnologia

Inżynieria rolnicza

Ochrona środowiska

Technologia żywności

 

Formą czynnego udziału może być wystąpienie ustne bądź poster o tematyce związanej z konferencja.

 

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału oraz zapoznania się ze stroną dotyczącą konferencji

 
Autor: Kamil Chudzik
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017, godz. 11:22 - Anna Pytlak