Studia I stopnia

 

 

Program studiów obejmuje oprócz przedmiotów podstawowych (matematyki, fizyki, chemii, biologii) następujące zagadnienia: wyposażenia techniczno sanitarne budynków; infrastruktura podziemna miast; procesy i technologie oczyszczania ścieków i wody; recykling oraz zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych; procesy i technologie oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoring i ochrona powietrza.

W RAMACH KIERUNKU STUDENT MOŻE WYBRAĆ JEDNĄ ZE SPECJALNOŚCI:

  1. REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH,

  2. ZASOBY WODNE – ICH ZANIECZYSZCZENIE I UZDATNIANIE.

 

Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Absolwent może kontynuować naukę na studiach II stopnia. 

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013, godz. 12:43 - Rafał Kuzioła