I WSCHODNIE FORUM SAMORZĄDOWO - GOSPODARCZE

Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów

 

12-13 września 2015 r.

Tomaszów Lubelski

 

Organizatorzy:

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

 

 

Celem Forum jest stworzenie platformy wymiany poglądów w obszarze zagadnień samorządowo-gospodarczych obejmujących obszar Europy Wschodniej. Ważnym elementem Forum będzie dyskusja z okazji 25-lecia reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz realizowanej reformy samorządowej na Ukrainie. Uczestnicy Forum pragną stworzyć organizację sieciową, obejmującą sektor nauki i samorządu obszaru transgranicznego, dążącą do wspólnego realizowania zadań na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej.

 

 

Forum_PROGRAM

 

Szerzej na temat Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2015, godz. 11:35 - Marta Ordon