Serwis ICT

Serwis ICT,  powstał w ramach realizacji projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym". Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie platformy ułatwiającej zbliżenie sfery nauki i biznesu. Rozwijane rozwiązanie kierowane jest do: pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych uczelni w Polsce, studentów oraz pracowników firm działających w sektorze B+R.

 

Szczegóły pod adresem: http://www.ict.kul.eu/

 

 

Autor: Monika Lechniak
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2015, godz. 08:57 - Krystyna Szawłowska