Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Sekcja Teorii i Filozofii Prawa
Koła Naukowego Studentów Prawa KUL
ogłasza
Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD
na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa
zorganizowany
pod honorowym patronatem prof. Krzysztofa Wiaka, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 (Edycja II 2016/2017)

 

czytaj więcej

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017, godz. 11:34 - Adam Jankowski