Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych w Polsce i przeprowadzany jest w 2 kategoriach: „Tłumaczenie z języka ukraińskiego” i „Tłumaczenie z języka rosyjskiego”.

 

Zadanie konkursowe polega na przetłumaczeniu na język polski zaproponowanych przez Organizatora tekstów eseistycznych:

 

a) w kategorii „Tłumaczenie z języka ukraińskiego” eseju Ołeksandra Bojczenki opublikowanego w sieci WWW pod adresem: https://zbruc.eu/node/75941

 

b) w kategorii „Tłumaczenie z języka rosyjskiego eseju Wiktora Jerofiejewa opublikowanego w sieci WWW pod adresem: https://snob.ru/selected/entry/134709

 

Pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem danych osobowych należy przesłać jako załącznik do wiadomości e-mail do dnia 30 kwietnia 2018 r. włącznie na adres e-mail: konkursprop@gmail.com.

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Koła Naukowego Studentów Filologii Słowiańskiej KUL 31 maja 2018 r., zaś wręczenie dyplomów i nagród Laureatom odbędzie się podczas ceremonii wręczenia nagród w Lublinie 15 czerwca 2018 roku.

 

Regulamin Konkursu

 

Formularz danych osobowych

Autor: Andrij Saweneć
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2018, godz. 14:56 - Andrij Saweneć