13 grudnia 2011 r. odbyło się II Forum Biznesowe Business Issues zorganizowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL. Celem konkursu Business Issues jest popularyzacja wśród studentów lektoratu języka specjalistycznego – biznesowego i wskazanie na możliwość wykorzystania go w pogłębianiu wiedzy z zakresu przedmiotów kierunkowych i osobistych zainteresowań studentów. Wzięło w nim udział 35 studentów, przede wszystkim uczestników lektoratu o profilu biznesowym. Każdy z nich zaprezentował w języku angielskim wcześniej zaproponowany temat, który dotyczył różnorodnych zagadnień biznesowych, społecznych i ekonomicznych. Oto lista zaproponowanych przez nich tematów:

 • Corporate entertainment
 • Millions after death
 • How to achieve business success
 • The role of the international economic integration in the development of national economy
 • The role of business in society
 • All about fast foods
 • Discrimination against women in the workplace
 • The commercialization of Christmas
 • Work motivation
 • Supermarket tricks
 • Secret of shopping sales
 • Society ECO Phenomena
 • The production of healthy food in Poland
 • Social advertising
 • Business in colour
 • Who will be the best manager? - a few words about management
 • The sweet smell of success
 • Mark Zuckerbegr- The father of facebook.com 
 • Franchising
 • The business biography of Bill Gates
 • Business Angels
 • Group G-20
 • Red Bull-how to create  the trademark
 • Women in business
 • The Secret of Red Bull's success.
 • E-business as the most innovative methods of running a business
 • How to prepare and make a successful business presentation
 • Advertisements nowadays
 • The importance of culture in European countries (Spain, France, Italy)
 • Phenomenon of Barbie-influence on people
 • Product placement
 • Most powerful women in business
 • Allegro.pl- alternative way of selling.

 

Każdy uczestnik konkursu mógł wykorzystać różnorodne formy przekazu: prezentację multimedialną, film, audycję radiową itp. Prezentacje oceniane były przez dwie komisje w składzie: mgr A. Borawska (Katedra Zastosowań Matematyki Instytut Ekonomii i Zarządzania), mgr K. Plebanek-Karolak, mgr A. Turska oraz mgr M. Cechowicz, mgr A. Gryta, mgr I. Wiśniewska. Członkowie komisji brali pod uwagę następujące kryteria:

 • język: fachowe słownictwo, wymowa, płynność, rzetelność informacji
 • struktura prezentacji, pomysł i realizacja – oryginalność formy, stosowane techniki i pomoce
 • umiejętność odpowiedzi na 2 pytania komisji zadane w języku angielskim, dotyczące tematyki wybranego projektu i sposobu jego realizacji.

 

Spośród wszystkich uczestników komisje dokonały wyboru pięciu zwycięzców, siedmiu laureatów oraz przyznały trzy wyróżnienia.

Z pewnością II Forum Biznesowe spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów, o czym świadczy liczne uczestnictwo i ciekawe prezentacje. Zespół anglistów zaangażowanych w prowadzenie zajęć o profilu biznesowym i zorganizowanie forum biznesowego ma nadzieję, iż konkurs przyczynił się do pogłębienia wiedzy studentów z zakresu zagadnień ekonomiczno-biznesowych oraz rozwinięcia umiejętności i sprawności językowych.