Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Krimed pt. „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”, która odbędzie się 18 listopada 2016 r. w Instytucie Biotechnologii KUL, ul. Konstantynów 1 "I" w Lublinie przy współudziale Koła Naukowego Studentów Biotechnologii „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej” to próba określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym przede wszystkim w obliczu nowych technik i metod badawczych oraz spojrzenie na psychopatologiczne aspekty przestępstwa.
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2016, godz. 15:13