W 2014 r. Instytut Administracji KUL zorganizował Konkurs na pracę pisemną pt. "Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce" oraz II Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej, który został przeprowadzony w dniu 28 marca. 

 

Celem inicjatywy jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat struktur administracji publicznej w Polsce oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie, czy też proponowania zmian w ich funkcjonowaniu. 

 

Głównymi nagrodami w konkursie oraz teście były indeksy na kierunek Administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II!

 

 

 

Zaproszenie w Tv KUL

 

indeks.JPG

 

Miło nam poinformować, że Katarzyna Pawełko z Przemyśla oraz Marcin Opaliński z Ryk wygrali indeksy na kierunek Administracja.

 

 

 

 

WYNIKI KONKURSU I TESTU

 

GALERIA ZDJĘĆ 1

GALERIA ZDJĘĆ 2

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, godz. 11:39 - Adam Jankowski