W dniach 6-15 lutego pod hasłem „Oblicza miłości – rodzice. Wszyscy jesteśmy powołani do miłości i wychowania” odbywa się II Polonijny Kongres Rodziny w Chicago, nad którym patronat sprawuje Jego Ekscelencja Blase Cupich Arcybiskup Chicago.
Bogaty program kongresu zawiera liczne wykłady i konferencje oraz spotkania ze specjalistami. Serię wykładów dotyczących nauczania Jana Pawła II oraz antropologii i współczesnych wyzwań małżeństwa wygłosi ks. dr hab. Marian Pokrywka. Dodatkowo w dniach 9-12 lutego prelegent poprowadzi konferencje przeznaczone dla katechetów, dotyczące ważnych zagadnień z zakresu bioetyki.
Udział ks. dr. hab. Mariana Pokrywki w przedsięwzięciach koordynowany jest przez Uniwersytet Otwarty KUL oraz Towarzystwo Przyjaciół i Absolwentów KUL w Chicago.