Studia II stopnia

 

 

Program studiów obejmuje zaawansowane zagadnienia z zakresu kontroli zanieczyszczeń środowiska, planowania przestrzennego, zarządzania i monitoringu środowiska, bezpieczeństwa systemów inżynierskich, technologii prac instalacyjnych, nowoczesnych technologii proekologicznych, oceny jakości środowiska oraz, ich ochrony oraz rekultywacji.

W RAMACH KIERUNKU STUDENT MOŻE WYBRAĆ JEDNĄ ZE SPECJALNOŚCI:

  1. REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH,

  2. ZASOBY WODNE – ICH ZANIECZYSZCZENIE I UZDATNIANIE.

 

Studia trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013, godz. 12:44 - Rafał Kuzioła