CENTRUM JĘZYKA I KULTURY ROSYJSKIEJ UMCS ___________________________________________________________________________________
Serdecznie zapraszamy do udziału w
II Studenckim Naukowym Okrągłym Stole
Symbol rosyjskiej nauki –
Michaił Łomonosow
upamiętniającym 300. rocznicę urodzin wielkiego rosyjskiego uczonego Michaiła Łomonosowa.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 listopada 2011 r.
Prosimy o przygotowanie wystąpieo dotyczących wkładu M. Łomonosowa w rozwój poszczególnych dziedzin nauki: nauki przyrodnicze (chemia, fizyka, astronomia, metalurgia, geologia), nauki humanistyczne (retoryka, gramatyka, stylistyka, poetyka, historia, pedagogika), literatura, sztuka.
  Dowolna forma wystąpienia - referat, prezentacja multimedialna, film itp. (także prace zespołowe);
Czas wystąpienia – maks. 10 - 15 min;


  Uwaga – ograniczona liczba wystąpieo dotyczących poszczególnych dziedzin nauki (2-3).
NA ZGŁOSZENIA, A TAKŻE PLANOWANE TEMATY WYSTĄPIEO (Z UWZGLĘDNIENIEM DZIEDZINY NAUKI)  

CZEKAMY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 18 LISTOPADA 2011 r.


Kontakt:
Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS
Nowa Humanistyka, s. 102B
tel. +48 (81) 537 28 64
mail: cjkr@poczta.umcs.lublin.pl oraz cjkr-lublin@mail.ru

Autor: Dagna Bagińska
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2011, godz. 11:36 - Dagna Bagińska