II Tydzień Filozoficzny
Poznawalność Boga i duszy ludzkiej
16-20 lutego 1959Dr A. B. Stępień - Poznanie filozoficzne, a poznanie w innych naukach

O. Prof. M. A. Krąpiec - Poznawalność Boga w naukach szczegółowych i filozofii

Ks. Mgr B. Bejze - Zasada analogii w poznawaniu Boga

Dr M. Gogacz - Mistyka a poznanie Boga

Ks. Prof. F. Tokarz - Problem duszy w systemach filozoficznych Indii

Dr A. B. Stępień - Zagadnienie genezy duszy ludzkiej z materii

Ks. Bp Prof. K. Wojtyła - Natura ludzka podstawą etycznej formacji człowieka

Prof. S. Swieżawski - Problem filozoficznej teorii człowieka

O. Prof. M. A. Krąpiec - Podsumowanie

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 03:51 - Daniel Bielski