Panel dyskusyjny: Jak zreformować polską naukę? - Piotr Gutowski (KUL), Andrzej Białas (PAU), Piotr Wolański (PAN), Anna Pajdzińska (UMCS), Karol Musioł (UJ)
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2008, godz. 13:13