Dyskusje panelowe: Duchowość ponowoczesna: wyzwania i aberracje - ks. Krzysztof Niedałtowski, Anna Sobolewska, ks. Andrzej Luter, Jerzy Sosnowski