Dyskusje panelowe: Duchowość ponowoczesna: wyzwania i aberracje - ks. Krzysztof Niedałtowski, Anna Sobolewska, ks. Andrzej Luter, Jerzy Sosnowski
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2008, godz. 13:21