Dyskusja panelowa: Wspólnota wartości a granice Unii Jerzy Kłoczowski, Krzysztof Zanussi, Martin Buschermöhle, Mykoła Riabczuk, Andrzej Kidyba