W 2015 r. Instytut Administracji KUL zorganizował III Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej, który został przeprowadzony 27 marca.

 

Celem konkursu było poszerzanie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat struktur administracji publicznej w Polsce oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie, czy też proponowania zmian w ich funkcjonowaniu.

 

Główną nagrodą w teście był indeks na kierunek studiów Administracja. W konkursie wzięło udział 85 uczestników z całej Polski; najliczniej reprezentowana była Lubelszczyzna.

 

 

WYNIKI TESTU

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, godz. 11:40 - Adam Jankowski