Language Bridges (LABS) projekt w ramach Programu INTERREG IIIC "Zmiany na Granicach" - spotkanie Grupy Roboczej, Lublin; "Nauka języka i nowe technologie"; 11-13 maja 2006 roku