Jak brzmi imiesłów przysłówkowy współczesny od słowa „zawładnąć”? Czy „zawładając” jest poprawną formą?

 

 Zasady tworzenia imiesłowów są następujące: imiesłowy przymiotnikowe  czynne (zakończone na -ący, -ące, -ąca) są tworzone od czasowników  niedokonanych, imiesłowy przymiotnikowe  bierne (zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony) - od czasowników  dokonanych i niedokonanych oraz od czasowników  przechodnich, imiesłowy przysłówkowe uprzednie (zakończone na -łszy, -wszy) - od czasowników  dokonanych, natomiast imiesłowy przysłówkowe współczesne  (zakończone na -ąc) tworzy się od czasowników niedokonanych.

Poniewaz czasownik zawładnąć jest czasownikiem dokonanym, tak więc nie można od niego utworzyć imiesłowu przysłówkowego współczesnego. Możliwe jest  jedynie utworzenie imiesłowu przysłówkowego uprzedniego (zawładnąwszy) oraz imiesłowu przymiotnikowego biernego (zawładnięty).

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2010, godz. 12:11 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn