Program obchodów jubileuszowych jest bogaty. Zostały one zapoczątkowane w październiku 2016 r. trzema dużymi wydarzeniami:

 

 100 na 100

  • 12 października za Zamku Królewskim w Warszawie odbył się wernisaż wystawy "100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki na stulecie KUL w Zamku Królewskim w Warszawie". Na wystawie prezentowanych jest sto eksponatów: malarstwo polskie i obce, rzeźba, rzemiosło artystyczne oraz rękopisy i inkunabuły. Są wśród nich obrazy i rysunki Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego czy Jerzego Nowosielskiego, przykłady poźnogotyckiej rzeźby sakralnej czy porcelana z czołowych manufaktur Europy. Wystawę można było  oglądać bezpłatnie do 31 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 


 

Logo Kongres Kultury Chrześcijańskiej Kongres Kultury Chrześcijańskiej jest spotkaniem intelektualistów i ludzi kultury, które stanowi okazję do twórczego dialogu Kościoła ze światem współczesnym. Uczestnicy Kongresu rozpatrywali zagadnienie wolności w ujęciu chrześcijańskim, ale również w kontekście wyzwań współczesności, w tym myśli filozoficznej i nauk przyrodniczych.

 

Wśród uczestników Kongresu byli nie tylko ludzie Kościoła, ale również osoby spoza wspólnoty chrześcijańskiej, ale zachowujące szacunek dla wartości duchowych. W gronie gości tegorocznego Kongresu znaleźli się m.in.: kard. Gianfranco Ravasi – przewodniczący Papieskiej Rady Kultury; prof. Andrzej Friszke z PAN, prof. Adam Daniel Rotfeld, były Minister Spraw Zagranicznych, ekspert w dziedzinie spraw ukraińskich dr Paweł Kowal, ks. prof. Józef Niewiadomski z Uniwersytetu w Innsbrucku, teologowie prof. Andriej Zubow z Moskwy i prof. Antoine Arjakovsky z Paryża, s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty Chleb Życia czy dr hab. Mieszko Tałasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Szczególnym momentem obecnego Kongresu była uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Krzysztofowi Pendereckiemu, a także odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przesłaniem końcowym Kongresu, a także materiałami dotyczącymi jego przebiegu.

 

 

 


 

inauguracjaUroczystości inauguracyjne rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Akademickim, której przewodniczył abp Gintaras Grušas, metropolita wileński.

 

W nowy rok akademicki KUL wszedł z prawie trzynastu tysięcy studentów i doktorantów, którzy kształcą się   na czterdziestu kierunkach. Wśród nich jest ponad sześciuset cudzoziemców, pochodzących między innymi z Ukrainy, Białorusi, Nigerii, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Pakistanu, Stanów Zjednoczonych czy Meksyku.

 

W przemówieniu inauguracyjnym Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński życzył studentom i doktorantom, aby optymalnie wykorzystali ten czas na rozwój intelektualny i duchowy. Natomiast mówiąc o tym, co przed Uniwersytetem zapewnił, że: „mimo dynamicznie zmieniających się realiów nasze plany na przyszłość budowane będą niezmiennie zgodnie z dewizą wybraną przez ks. Idziego Radziszewskiego i zapisaną w Statucie KUL – Deo et Patriae”.

 

Ważnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Następnie prof. dr hab. Wojciech Roszkowski wygłosił wykład „Polska w postchrześcijańskiej Europie”. Na zakończenie abp. Stanisław Budzik przedstawił przesłanie końcowe V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.