ARTYKUŁY // ARTICLES

 


 Nina Ogińska-Bulik, Ruminacje a negatywne i pozytywne skutki traumy u kobiet doświadczających przemocy w rodzinie

 

Magdalena Szubielska, Ewa Niestorowicz, Bogusław Marek, Jak rysują osoby, które nigdy nie widziały? Badania niewidomych uczniów

 

Anna Maria Zawadzka, Magdalena Iwanowska, Materializm jawny i utajony a samoocena i gotowość do samonaprawy u młodzieży

 

Stanisława Steuden, Paweł Brudek, Paweł Izdebski - Polska adaptacja Trzywymiarowej Skali Mądrości  (3D-WS) M. Ardelt

 

RAPORTY // REPORTS

 


 

Marta Riess, Katarzyna Janoszczyk, Agnieszka Niedźwieńska, Peter G. Rendell, Różnice płciowe w pamięci prospektywnej u młodych dorosłych i seniorów

 

Oleg Gorbaniuk, Anna Kapinos, Magdalena Chodara, Paweł Chochoł, Kamil Kazanowski, Tomasz Kliszcz, Kamil Mroczek, Przemysław Kot, Magdalena Kolańska, Potrzeby, korzyści i cechy konsumentów marek aktywizowane przez reklamy telewizyjne: analiza treści reklam produktów materialnych

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2016, godz. 09:57 - Mariola Łaguna