ARTYKUŁY // ARTICLES

 


Władysław Chaim, Czy koncepcja typów psychicznych jest potrzebna w psychologii religii i duchowości?

 

Andrzej Gołąb, Wiara lub niewiara polskich naukowców w Boga a ich poglądy na relację między nauką a religią

 

Beata Zarzycka, Dominika Ziółkowska, Jacek Śliwak, Długość abstynencji jako moderator związku między pocieszeniem i napięciem religijnym oraz jakością życia anonimowych alkoholików

 

Mirosław Nowosielski, Rafał Bartczuk, Dekonwersja adolescentów – analiza strukturalna i konstrukcja skali

 

Jarosław Polak, Damian Grabowski, Polska adaptacja Kwestionariusza Zaangażowania Religijnego

 

Agnieszka Popiel, Bogdan Zawadzki, Diagnoza zaburzeń osobowości: wybrane metody i modele diagnostyczne

 

Eduardo Keegan, Agnieszka Popiel, Personality disorders: A brief historical introduction

 

Joos Giesen-Bloo, Arnoud Arntz, Erik Schouten, The Borderline Personality Disorder Checklist: Psychometric evaluation and factorial structure in clinical and nonclinical samples

 

Bogdan Zawadzki, Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska, Cory Newman, Specyfika dezadaptacyjnych przekonań w zaburzeniach osobowości: charakterystyka psychometryczna polskiej translacji i trawestacji Kwestionariusza Przekonań (Personality Beliefs Questionnaire)

 

Karolina Staniaszek, Agnieszka Popiel, Diagnoza wczesnych schematów dezadaptacyjnych – opracowanie i walidacja polskiej skróconej wersji Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-S3-PL)

 

Włodzimierz Strus, Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch, Monika Kowalska-Dąbrowska, Iwona Czuma, Cezary Żechowski, Patologiczna Wielka Piątka: Próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym modelem osobowości zdrowej

 

Bogdan Zawadzki, Lokalizacja zaburzeń osobowości w Kołowym Modelu Metacech Osobowości

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2017, godz. 20:35 - Ana Ivanova