ARTYKUŁY // ARTICLES

 


Paweł Ziemiański - Od dominacji do funkcjonalności – o psychologicznych koncepcjach władzy.

 


Dominik Borawski - Supporting the Development of Wisdom. The Dialogical Perspective.

 


Ryszard Klamut - Ocena demokracji i jej wybrane uwarunkowania w kontekście wyborów samorządowych w 2014 roku w Polsce.

 


Beata Daniluk, Aneta Borkowska - Rozumienie humoru przez osoby starsze i jego uwarunkowania.

 


Magdalena Zadworna-Cieślak - Pomiar zachowań zdrowotnych w okresie późnej dorosłości – prezentacja Kwestionariusza Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017, godz. 13:25 - Mariola Łaguna