INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w Stalowej Woli

NOWY KIERUNEK STUDIÓW

 

 

 

 

CZYM JEST INŻYNIERIA MATERIAŁOWA?

 

Inżynieria materiałowa jako dziedzina nauki powstała na styku chemii, fizyki, krystalografii i matematyki stosowanej. Z wyżej wymienionych dziedzin wyodrębniono fragmenty dotyczące planowania, tworzenia i produkcji materiałów. Dziedzina ta jest w obecnych warunkach jedną z wiodących gałęzi nauki, ze spektakularnymi osiągnięciami (np. grafen) i wielkimi perspektywami. 

 

 

Masz 300 złotych powodów - STYPENDIA:

 

NOWOŚĆ – Stypendium Prezydenta Stalowej Woli

 

Każdy student stacjonarnych kierunków inżynieryjnych w Stalowej Woli, podejmujący studia po raz pierwszy na I roku studiów, otrzymuje co miesiąc 300 zł stypendium ufundowanego przez Prezydenta Stalowej Woli – żadne inne polskie miasto nie oferuje tego typu finansowego wsparcia!

 

Stypendium motywacyjne otrzymują studenci kierunków: Inżynieria środowiska, Inżynieria materiałowa KUL w Stalowej Woli , na pierwszym roku niezależenie od osiąganych wyników w nauce.

 

Natomiast na drugim i kolejnych latach studiów, stypendium motywacyjne w wysokości 300 złotych miesięcznie otrzyma każdy, kto uzyska średnią ocen 3,5, a 400 złotych, gdy średnia wyniesie 4,1.

 

 

SERWIS REKRUACYJNY (kliknij ⇒)

 

 

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Studia na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: chemia, fizyka, informatyka, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, informatyka.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie. 

DO GÓRY ↑

 

  

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 14:20 - Magdalena Kargol