Studia na Wydziale Zamiejscowym
Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

Stara matura

  • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2013, godz. 10:44 - Liliana Kycia