Nasze środowisko potrzebuje wykształconych inżynierów!

 

 

Studia na kierunku inżynieria środowiska mają charakter techniczno-przyrodniczy.

Inżynieria środowiska zajmuje się problemami wynikającymi ze szkodliwego oddziaływania człowieka i prowadzonych przez niego procesów technologicznych na środowiska naturalne. Program studiów na tym kierunku obejmuje swym zakresem rozwiązania techniczne wykorzystywane w celu przywrócenia i zachowania środowiska w stanie równowagi.

Specjalizacje:
- zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie
- rekultywacja terenów zdegradowanych

W ramach studiów studenci odbywają praktykę zawodową w zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska. W ramach programu ERASMUS+ mają możliwość odbycia części studiów zagranicą lub dzięki programowi MOST na innych uniwersytetach w Polsce. Swoje zdolności i zainteresowania mogą rozwijać w Kole Naukowym Zrównoważonego Rozwoju ProVita.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska znajdują zatrudnienie w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w przemyśle, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy parków narodowych i parków krajobrazowych), w ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (np. Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), w szkolnictwie wyższym, a po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, także średnim, gimnazjalnym i podstawowym; w firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii Europejskiej.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • monitorowania i oceny stanu środowiska
  • uzdatniania wód, utylizacji ścieków, gospodarowania odpadami oraz rekultywacji gleb
  • projektowania i eksploatacji urządzeń ochrony środowiska

Zawody:

  • pracownik nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska
  • specjalista w firmach projektowych, eksploatacyjnych i wykończeniowych
  • pracownik w instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 15:17 - Ewa Kula