ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

 

Kierunek jest dostępny

w naborze zimowym 2016

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.

Kwalifikacja w trybie wolnym.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2016, godz. 11:04 - Magdalena Kargol