ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

 

Kierunek będzie dostępny

w naborze zimowym 2016

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.

Dla kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku inżynieria środowiska kwalifikacji dokonuje się na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Dla kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku ochrona środowiska kwalifikacji dokonuje się na podstawie konkursu ocen na dyplomie oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2016, godz. 10:30 - Magdalena Malec