Informacja dla studentów

Dzięki działalności Centrum każdy student KUL z dysfunkcją wzroku ma możliwość pełnego dostępu do materiałów dydaktycznych.

 
Jak wygląda nasza współpraca ze studentami

Po pierwsze, należy się z nami skontaktować (najlepiej osobiście) w celu ustalenia formy adaptacji materiałów. Kontakt na stronie głównej.

 

Następnie trzeba dostarczyć do Centrum materiały. Często przynoszą je sami studenci, czasami koledzy, rodzina, a nawet wykładowcy. Centrum nie odpowiada za kontakty między studentem a wykładowcą. Polegając na kilkuletnim doświadczeniu, radzimy studentom aby wcześniej ustalili ze swoimi wykładowcami sposób dostarczania materiałów. Trzeba pamiętać o tym, że adaptacja, zwłaszcza książek, zajmuje trochę czasu, więc należy odpowiednio wcześniej zdobyć materiały i dostarczyć je do Centrum.

 

Zaadaptowane materiały można otrzymać w wersji elektronicznej, czarnodrukowej (druk powiększony) lub brajlowskiej. Należy to wcześniej ustalić z pracownikiem Centrum.

 

Materiały powinny być dobrej jakości, najlepiej oryginalne. Ledwo czytelne kserokopie, notatki pisane ręcznie, rozpadające się książki itp. nie nadają się do adaptacji.

 

Po otrzymaniu adaptacji (wersja elektroniczna - najczęściej drogą mailową, wersja drukowana - osobiście lub przez osobę upoważnioną) należy odebrać przyniesione oryginały.

 

Pracownicy Centrum nie mają obowiązku oddawania książek do biblioteki.

 
Adaptacja arkuszy egzaminacyjnych

Arkusze egzaminacyjne dostarczają do Centrum wykładowcy. W ich ręce również trafiają adaptacje. Obowiązkiem studenta (nie Centrum!) jest ustalenie
z wykładowcą formy egzaminu oraz poinformowanie o potrzebie adaptacji.
Arkuszy egzaminacyjnych nie udostępniamy studentom!!!

 

Uwaga! Studentom z dysfunkcją wzroku przysługuje 50% więcej czasu na egzaminie. (Nie wszyscy o tym wiedzą, więc radzimy porozmawiać o tym z wykładowcą przed egzaminem)

Autor: Henryk Kawecki
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2017, godz. 13:15 - Paweł Ważny