INFORMACJA DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W RAMACH  PROGRAMU „STUDENT” ZE ŚRODKÓW PFRON JEST UDZIELANA POMOC FINANSOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA POKRYCIE KOSZTÓW NAUKI.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności które są:

- studentami studiów wyższych magisterskich, studiów wyższych zawodowych
lub uzupełniających studiów magisterskich prowadzonych przez szkoły wyższe,

- studentami studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich,
- studentami pobierającymi naukę  w systemie stacjonarnym lub systemie
niestacjonarnym bez względu na wiek,

Przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować następujące koszty:
- opłaty za naukę, zakwaterowanie, dojazdy, zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym komputerowych programów edukacyjnych;


- Druki wniosków oraz bliższe informacje dla osób studiujących na terenie województwa lubelskiego można uzyskać :
- w siedzibie Oddziału PFRON ul. Tetmajera 21, na stronie
www.pfron.org.pl , tel. 744-16-47
- w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych pok. C-206 tel. 445-32-03WAŻNE:
Wnioski należy złożyć do 28 lutego 2007 roku w Lubelskim Oddziale PFRON.

Autor: Sylwia Bejer
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2007, godz. 14:55 - Sylwia Bogusz