Siódmy Program Ramowy (7PR) jest inicjatywą Unii Europejskiej, mającą na celu przede wszystkim wspieranie badań naukowych. Obejmuje on cztery programy szczegółowe: COOPERATION (Współpraca), IDEAS (Pomysły), PEOPLE (Ludzie), CAPACITIES (Możliwości).
Program „Współpraca" (najważniejszy z programów szczegółowych i dysponujący największymi środkami finansowymi) ma wspierać międzynarodową współpracę naukową w wybranych obszarach tematycznych (tzw. priorytety, dzielące się dalej na obszary, a te na tematy). Uczony, który chce uczestniczyć w tym programie, musi: 1) jako temat swoich badań obrać jeden z tematów ustalonych przez Komisję Europejską, 2) nawiązać współpracę naukową z ośrodkami naukowymi zagranicą i stworzyć razem z nimi tzw. konsorcjum (lub do niego dołączyć), 3) napisać projekt badawczy (w którym zostanie określony cel i harmonogram badań oraz ich budżet), a następnie 4) zgłosić ten projekt (wyłącznie drogą internetową) do uczestnictwa w konkursie o dofinansowanie.
Partnerów do realizacji projektu można szukać drogą internetową poprzez specjalny serwis na stronie www.cordis.europa.eu .
W programie „Pomysły" finansowane są czysto badawcze i pionierskie dziedziny nauki. Warunkiem uzyskania dotacji nie jest tu ani uwzględnienie priorytetu tematycznego, ani utworzenie konsorcjum, lecz jedynie otrzymanie przez projekt akceptacji Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (projekty muszą jednak obejmować badania pionierskie).
Program „Ludzie" wspiera mobilność i rozwój kariery naukowców. Obejmuje on przede wszystkim szkolenia dla początkujących naukowców oraz system stypendiów umożliwiających wyjazdy badawcze do UE i poza nią.
Program „Możliwości" ma wspierać budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczy on następujących obszarów: 1) infrastrukturę naukowo-badawczą, 2) działalność badawczą na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, 3) regiony wiedzy, 4) potencjał badawczy, 5) naukę w społeczeństwie i 6) działania w zakresie współpracy międzynarodowej.


Przydatne linki:

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju:

www.cordis.europa.eu

Krajowy Punkt Kontaktowy:

www.kpk.gov.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy

www.rpklublin.pl


Kontakt w KUL:

Dział Koordynacji Programów Europejskich

dr hab. Piotr Gutowski, Pełnomocnik Rektora ds. Programów Międzynarodowych

gutowski@kul.pl

mgr Piotr Kaszkowiak

kaszkowiak@kul.pl

Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2008, godz. 19:43 - Marcin Szewczak