Redakcja nie pobiera od autorów żadnych opłat za zgłoszenie tekstu, jego opracowanie oraz publikację, ani nie wypłaca honorariów autorskich.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2018, godz. 12:42 - Marta Ordon