Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...

 

 

 

 

uwaga: zmiana terminu publicznej obrony rozprawy doktorskiej

mgr. Andrzeja Piwowarskiego

zobacz niżej

 


 

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

20 marca 2018 roku o godz. 14.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

ks. Roberta Kolakowskiego

na temat:

 

Ewolucja jurysprudencji w sprawach małżeńskich rozpatrywanych na podstawie kan. 1095 przez Trybunał Diecezjalny w Metuchen w latach 1986-2015.

 

 

Promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (UŁ)

ks. dr hab. Marian Stasiak, (KUL)

 

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 

 


 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

20 marca 2018 roku o godz. 10.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Pawła Świtala

na temat:

 

Udział mieszkańców w zarządzaniu gminą. Studium administracyjnoprawne.

 

 

Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko (WSFiZ-Warszwa)

dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW

 

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

20 marca 2018 roku o godz. 12.00

w sali nr CI-206 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Piotra Migdała

na temat:

 

Spożywanie alkoholu przez nieletnich jako czynnik nieprzystosowania społecznego w świetle badań nad alkoholizowaniem się dzieci, przeprowadzonych w Bochni.

 

 

Promotor: dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Szewczyk (GWSH im. W. Korfantego w Katowicach)

dr hab. Wojciech Dadak, (UJ)

 

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

17 kwietnia 2018 roku o godz. 14.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Andrzeja Piwowarskiego

na temat:

 

Prawo człowieka do rozsądnego terminu rozpoznania sprawy a przewlekłość postępowania cywilnego

 

 

 

Promotor: ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Gronowska (UMK)

dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018, godz. 12:16 - Adam Jankowski