Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 15, poz. 128 z późn. zm.), w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, uprzejmie informuję, iż w dniu

 

13 czerwca 2017 roku o godz. 14:30

 

w sali CI-204 (Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1) odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej


p. mgra Pawła Wrzaszcza


na temat:

Status prawny wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym


Promotor: dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (UMCS)

dr hab. Izabella Gil, prof. Uwr (Uniwersytet Wrocławski)

 

 

 

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

 


 

D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2017, godz. 11:11 - Adam Jankowski