Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

             

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 15, poz. 128 z późn. zm.), w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, uprzejmie informuję, iż w dniu 4 października 2016 roku o godz. 11.00 w sali CI-204 Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgra Ernesta Fariona

na temat:

Najem okazjonalny lokalu w świetle przepisów prawa polskiego

 

Promotor: prof. dr hab. Henryk Cioch (KUL)

Recenzenci: dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW

                    dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

              ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prace wyłożone są do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2016, godz. 10:08 - Małgorzata Kamińska