Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 15, poz. 128 z późn. zm.), w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, uprzejmie informuję, iż w dniu

28 marca 2017 roku o godz. 10.00

w sali CI-204 (Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1) odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej


p. mgr Alicji Sytek


na temat:

Administracyjno-prawne uwarunkowania informatyzacji administracji publicznej


Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (KUL)

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Ganczar

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Perkowski (UwB)

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (SGH)

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 

 

D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2017, godz. 12:36 - Adam Jankowski