Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 15, poz. 128 z późn. zm.), w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, uprzejmie informuję, iż w dniu 21 listopada 2017 roku o godz. 14.00 w sali CI-204 Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Izabeli Lewandowskiej

na temat:

Wstrzymanie robót w procesie inwestycyjno-budowlanym

 

Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS)

                    dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH

--------------------------------------------------------------

W dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w sali CI-204 Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Sylwi Lisowskiej

na temat:

Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym


Promotor: dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

Recenzenci: dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

                    dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz

-------------------------------------------------------------------

W dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 14.00 w sali CI-204 Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Marty Sobczuk-Gil

na temat:

Ewolucja regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego związanego
z budową elektrowni jądrowych w Polsce

 

Promotor: ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Pieprzny (URz)

                    prof. dr hab. Jan Szreniawski (UMCS)

 

 

 

                                  Rozprawy wyłożone są do wglądu w Bibliotece Głównej

      Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2017, godz. 09:20 - Małgorzata Kamińska