Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 15, poz. 128 z późn. zm.), w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, uprzejmie informuję, iż w dniu

9 maja 2017 roku o godz. 10.00

w sali nr 204 Collegium Iuridicum (ul. Spokojna 1) odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

p. mgr lic. Sylwii Maziarczuk

na temat:


Obowiązek i uprawnienie rodziców do wychowania dzieci według prawa kanonicznego

 

 

 

Promotor: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT Wrocław)

ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski (KUL)

 

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

 


 

D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2017, godz. 14:16 - Adam Jankowski