solidarnoscZakładowa organizacja związkowa NSZZ „Solidarność" Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II istnieje i działa w naszej Uczelni nieprzerwanie od 1980 roku. Zapraszamy do zapoznania się z krótką historią Związku w KUL (informacje w SubMenu).Proponujemy przyłączenie się do grona naszych Członków w celu praktycznego budowania solidarności pomiędzy Pracownikami KUL w naszym powszednim dniu pracy. Obecnie, z uwagi na rosnącą liczbę Pracowników oraz zmiany społeczno-gospodarcze wokół nas, wcielanie w życie idei Solidarności jest o wiele trudniejsze niż u jej zarania.

Przynależność do Związku łączy się z obowiązkiem opłacania comiesięcznej składki członkowskiej (0,82% miesięcznego wynagrodzenia), ale też daje prawo wspólnego rozwiązywania trudnych sytuacji w miejscu pracy, reprezentację indywidualnych interesów pracowniczych, pomoc finansową w wypadkach losowych, pomoc prawną, a także możliwość uczestnictwa w okolicznościowych spotkaniach oraz imprezach kulturalnych.

Decyzję o przystąpieniu do związku - Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność" Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II można zrealizować niezwłocznie poprzez wypełnienie niższej zamieszczonej deklaracji, a następnie złożenie jej w Biurze KZ NSZZ „Solidarność" KUL pok. C-233 lub wysłanie pocztą wewnątrzuniwersytecką.

Deklaracja członkowska


Przewodnicząca Komisji Zakładowej

NSZZ „Solidarność" KUL Jana Pawła II


/dr hab. Alina Rynio, prof. KUL/Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2009, godz. 11:27 - Dorota Marzec