Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. "Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych", która odbędzie się w Dwikozach, k. Sandomierza, w dniach 13-14 września 2016 r.

PROGRAM KONFERENCJI

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2016, godz. 17:00 - Marta Ordon