Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze zorganizowali

 

Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych",

 

która odbyła się w Dwikozach, koło Sandomierza, w dniach 13-14 września 2016 r.

 

Program konferencji

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016, godz. 03:23 - Patryk Ochwat