Kolejne seminarium doktorskie z "Administracyjnego prawa procesowego i gospodarczego" odbędzie się w dniu 22 listopada 2014 r.  w sali CI 401. W sprawach pilnych, pomiędzy terminami seminariów, proszę o kontakt telefoniczny lub mejlowy zwłaszcza nowych seminarzystów. R. Biskup Smile

 

 

 

 

 

Tezy na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej obowiązujące w bieżącym roku akad.  z przedmiotu Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe,prowadzący:

dr hab. R. Biskup: 

 

  1. Pojęcie, źródła, znaczenie i miejsce w systemie prawa idei  wolności gospodarczej
  2. Pojęcie działalności gospodarczej o  przedsiębiorcy. Klasyfikacja przedsiębiorców
  3. Reglamentacja działalności gospodarczej.  
  4. Uczciwa konkurencja, dobre obyczaje kupieckie, słuszne interesy konsumentów - czy to odwołanie do zasad etyki w definiowaniu wolności gospodarczej 
  5. Działalność gospodarcza podmiotów publicznych. 

 

dr hab. Wojciech Wytrążek:

  1. Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym

  2. Instytucje kultury i instytucje artystyczne

  3. Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego

  4. Reglamentacja działalności gospodarczej

  5. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego

 

Autor: Rafał Biskup
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2016, godz. 05:15 - Rafał Biskup