dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL

 

 

TEZY EGZAMINACYJNE DLA DOKTORANTÓW

 

  1. Status prawny Kościoła w Cesarstwie Rzymskim
  2. Poglądy na prawo rzymskie i nauka prawa rzymskiego w Polsce do końca XVIII wieku
  3. Wpływ Oświecenia na doktrynę prawa karnego w Europie i w Polsce
  4. Rozwój sądownictwa administracyjnego na ziemiach polskich w okresie zaborów oraz w Polsce w okresie międzywojennym
  5. Obowiązujące systemy oraz projekty prawa osobowego małżeńskiego w Polsce w okresie międzywojennym
Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2015, godz. 12:01 - Adam Jankowski