Tezy na egzamin z dyscypliny podstawowej:

 


      Dr hab. Jan Mariusz Izdebski

 

  1. Metody badawcze nauki prawa administracyjnego.

  2. Związki nauki prawa administracyjnego z naukami o zarządzaniu.

  3. Klasyfikacja prawnych form działania administracji publicznej.

  4. Pojęcie i zakres ustrojowego prawa administracyjnego.

  5. Działy materialnego prawa administracyjnego.

 

      Dr hab. Rafał Sura

 

   1. Podmiotowość publicznoprawna i osobowość publicznoprawna podmiotów  administrujących.

     2. Charakter prawny podmiotów nadzorujących funkcjonowanie rynku finansowego.

     3. Istota i charakter prawny władztwa zakładowego.

     4. Podmioty stojące na straży bezpieczeństwa finansowego państwa.

    5. Procedura poszerzania jednostek samorządu terytorialnego.

Autor: Stanisław Filipowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2015, godz. 21:10 - Stanisław Filipowicz