INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

 

 

Seminarium doktoranckie - dr. hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi możliwościami stypendialnymi (m.in. w ramach programów ogłaszanych przez MNiSW oraz NCN), ofertą wyjazdów i staży zagranicznych (m.in. w ramach programu Erasmus) oraz terminami posiedzeń seminarium doktoranckiego w roku akademickim 2012/2013. Więcej na ten temat na e-kul oraz w zakładce "Seminarium doktoranckie".

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego - egzamin z dyscypliny podstawowej.