INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

 

 

Seminarium doktoranckie - dr. hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Uprzejmie informujemy, że posiedzenia seminarium doktoranckiego prof. dr hab. A. Herbeta w bieżącym roku akademickim będą odbywać się w soboty (I raz w miesiącu), w s. 752, w godz. 10.50-14.10, w następujących terminach:

 

17.10.2015,

21.11.2015,

12.12.2015,

23.1.2016,

20.2.2016,

19.3.2016,

23.4.2016,

21.5.2016,

11.6.2016.

 

Zapraszamy !

 

Prosimy P. Doktorantów o zapoznawanie się z aktualnymi możliwościami stypendialnymi (m.in. w ramach programów ogłaszanych przez MNiSW oraz NCN), ofertą wyjazdów i staży zagranicznych (m.in. w ramach programu Erasmus). Więcej na ten temat na e-kul oraz w zakładce "Nauka" na stronie głównej Wydziału. Zachęcamy także - bez względu na afiliację - do składania krótkich artykułów do redakcji czasopisma LawBlog / Forum Prawa Handlowego.

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego - egzamin z dyscypliny podstawowej.

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2015, godz. 21:08 - Andrzej Herbet