Informacje dla Klientów

 

 


 


  

Uniwersytecka Poradnia Prawna KUL to organizacja zrzeszająca studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II działających pod kierownictwem opiekuna - prawnika. Podstawowym celem poradni jest niesienie pomocy najuboższym poprzez organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej oraz propagowanie etycznych zasad wykonywania zawodu prawnika.

 

Studenci udzielają porad jedynie w formie pisemnej. Działają w systemie dwutygodniowym - po wypełnieniu niezbędnych formularzy i otrzymaniu kompletnej dokumentacji potrzebnej do przeanalizowania sprawy, sporządzają opinię pisemną, która następnie jest zatwierdzana przez prawnika i przedstawiana Klientowi. Termin na sporządzenie opinii wynosi dwa tygodnie, ale możliwe jest jego wydłużenie lub skrócenie, w zależności od rodzaju sprawy.

Poradnia podzielona jest na sekcje, które odpowiadają określonym gałęziom prawa: rodzinną (zob. wzory pism), kanoniczną, cywilną, karną i administracyjną. Każda z nich ma dyżur w innych dniach i godzinach według ustalonego harmonogramu (terminy dyżurów poszczególnych sekcji). 

 

Nie ma obowiązku umawiania się wcześniej na spotkanie w Poradni. Warto wybrać dyżur tej sekcji, której zakres pracy najbardziej odpowiada charakterowi sprawy. Na spotkanie należy zabrać wszelkie niezbędne dokumenty związane ze sprawą oraz ich kopie, które będą Państwo mogli przekazać studentom w celu analizy. Prosimy o przygotowanie zwięzłego stanu faktycznego, który zostanie zaprezentowany studentom oraz pytań, na które odpowiedzi Państwo oczekujecie.

Poradnia nie przyjmuje spraw, które są prowadzone przez profesjonalnego pełnomocnika (np. adwokata lub radcę prawnego).

W celu wyjaśnienia wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 81 532 67 99.

 

Poradnia prawna pracuje w okresie od października do czerwca, tj. w czasie trwania roku akademickiego i zawiesza swoją działalność na czas sesji egzaminacyjnej i wakacji.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017:

 

W dniach od 12 do 18 kwietnia 2017 r. dyżury Poradni nie odbędą się z uwagi na przerwę świąteczną.

 

W dniu 2 maja 2017 r. Poradnia nie pełni dyżuru.

 

Sprawy przyjmowane są przez Studentów do dnia 31 maja 2017 r.

 

W dniach od 1 do 14 czerwca 2017 r. Studenci w ramach odbywanych dyżurów wydają opinie prawne sporządzone dla Klientów.

 

Od dnia 16 czerwca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. UPP zawiesza swoją działalność z uwagi na przerwę wakacyjną.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017, godz. 11:23 - Adam Jankowski