W dniu 27 listopada 2013 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się inauguracja działalności Centrum Badań ADR "Prawa i Gospodarka". W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele władz Uczelni, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Gospodarki, a także władz samorządowych. W ramach inauguracji wykład pt. "Dialog z instytucją kontrolowaną z perspektywy Najwyższej Izby Kontroli" wygłosił Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Następnie przeprowadzona została debata zmierzająca do udzielenia odpowiedzi na pytanie: "Mediacja obowiązkowa czy dobrowolna?", w której uczestniczyli przedstawiciele nauki (dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL), korporacji prawniczych (Maciej Bobrowicz - Przewodniczący Rady Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP oraz Andrzej Zwara - Prezes NRA), sądownictwa (Robert Pelewicz - Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu), Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Wicedyrektorzy Adam Czerwiński oraz Rafał Dzyr) oraz przedsiębiorców (Bogdan Dzudzewicz - Dyrektor Wykonawczy PKN Orlen S.A., Grzegorz Piwowar - Wiceprezes Bank Pekao, dr Zenon Pokojski - Wiceprezes Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Marek Tarnowski, Prezes Zarządu Mokate S.A.).

 

DSC_3717mini.jpgDSC_3726mini.jpgcbadr.jpg

 

W dniu 28 listopada 2013 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II miała miejsce Międzynarodowa konferencja naukowa "Negocjacje, mediacja i arbitraż - skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Analiza prawno-porównawcza i kierunki zmian" zorganizowana przez Katedrę Negocjacji i Mediacji KUL, Centrum Badań ADR "Prawo i Gospodarka" oraz Fundację Centrum Badań ADR "Prawo i Gospodarka". W jej ramach przeprowadzona została sesja naukowa w zakresie korzystania z polubownych form rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym w państwach europejskich z perspektywy ukraińskiej (prof. dr hab. Volodymyr Kossak, Uniwersytet im. Iwana Franki Lwów), angielskiej i walijskiej (dr Debbie De Girolamo, Queen Mary University of London), włoskiej (Gian Marco Solas, LLM, University of Cagliari) oraz niemieckiej (prof. Horst Eidenmüller, Ludwig Maximilians Universität München). Następnie przeprowadzona została dyskusja na temat: "Wyrok sądowy czy ugoda? Dlaczego polscy przedsiębiorcy w znikomym stopniu korzystają z polubownych metod rozwiązywania sporów?", w której udział wzięli dr Marcin Asłanowicz (radca prawny, Partner w Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.), dr hab. Jacek Widło (prof. KUL, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie), Roman Rewald (adwokat, Partner Weil, Gotshal & Manges; Członek Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce), adj. prof. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski (Georgetown University) oraz Andrzej Skolmowski (Wiceprezes Grupa Azoty S.A.). Na zakończenie konferencji odbyła się sesja pt. "Perspektywy i sposoby usprawnienia korzystania z polubownych form rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym". W jej ramach wystąpienia przedstawili Krzysztof Patryka (Ministerstwo Gospodarki), Agnieszka Rękas (sędzia SO w Częstochowie, Ministerstwo Sprawiedliwości), Maciej Bobrowicz (Przewodniczący Rady Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP) oraz Dariusz Dąbek (Wiceprezes PARP). Na zakończenie konferencji Dyrektor Centrum Badań ADR "Prawo i Gospodarka" ks. dr hab. Włodzimierze Broński (prof. KUL) przedstawił perspektywy rozwoju polubownych form rozwiązywania sporów prawnych w Polsce.

 

DSC_3779.jpgDSC_3801.jpgDSC_3816mini.jpg

 

 

Informacja na stronie Ministerstwa Gospodarki

 

Informacja na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2013, godz. 13:43 - Marta Ordon