Materiały z międzynarodowego prawa podatkowego 

konwencja_modelowa_oecd

 

 

 

 

Zapraszamy na seminarium z prawa finansowego na kierunku prawo!

  

Problematyka seminarium obejmuje

1) zagadnienia za zakresu prawa finansów publicznych:

- budżet państwa

- państwowy dług publiczny,

- finanse jednostek sektora finansów publicznych

- finanse jednostek samorządu terytorialnego

2) publiczne prawo bankowe

3) prawo dewizowe oraz prawo celne

4) prawo karne skarbowe

5) prawo podatkowe obejmujące m. in.

- zagadnienia z zakresu ogólnego prawa podatkowego

- szczegółowe problemy i zasady opodatkowania poszczególnymi podatkami z uwzględnieniem orzecznictwa i praktyki stosowania prawa

- unikanie podwójnego opodatkowania, raje podatkowe

- ceny transferowe

- procedury kontrolne.

 

Dodatkowym atutem oferowanego seminarium jest współpraca katedry z organami podatkowymi (m.in Izbą Skarbową w Lublinie, I Urzędem Skarbowym w Lublinie, Krajową Izbą Doradców Podatkowych -  oddział lubelski, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Lublinie, WSA), która może stanowić także ważny element zdobywania praktyki i materiałów przez naszych seminarzystów. Katedra jest organizatorem licznych konferencji i seminariów naukowych, w których do aktywnego udziału zapraszamy także seminarzystów. Nadto umiejętności praktyczne mogą studenci, w tym seminarzyści, zdobywać pod okiem naszych pracowników w ramach Kliniki Prawa Finansowego. Cieszymy się z tego, że nasi seminarzyści są wyróżniani w przedmiotowych konkursach (zob. sukcesy naszych seminarzystek z 2015 r. poniżej opisane).

Zapraszamy!

 

 

Miło nam poinformować, że dwie uczestniczki seminariów prowadzonych w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego: pani Joanna Marczuk (studentka II roku studia II stopnia MISHuS) oraz pani Paulina Brejdak (studentka II roku Administracji studia II stopnia oraz V roku Prawa studia niestacjonarne) wzięły udział w finale konkursu podatkowego na najlepszą glosę do wyroków NSA, WSA, TK albo TSUE zapadłych w latach 2014-2015.  Reprezentantki Naszego Uniwersytetu wygłosiły referaty na XVIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej: Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych, organizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi we współpracy z firmą Crido Taxand, która odbyła się 8 grudnia 2015 roku w Łodzi.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że pani Joanna Marczuk uzyskała nagrodę III kategorii oraz wyróżnienie w postaci praktyk w Dziale Podatkowym w Crido Taxand.

Pani Joannie Marczuk serdecznie gratulujemy nagrody, a obu Paniom udziału w tym prestiżowym konkursie!

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2017, godz. 20:13 - Beata Kucia-Guściora