Informacje dla studentów

 

 

Szanowni Państwo

Studenci III roku - kierunek prawo

 

DODATKOWE (kolejna grupa) zapisy na seminarium magisterskie - Prawo rodzinne i opiekuńcze odbędą się w następujących dniach:

- wtorek (30.05) 15.20 - 15.45 (C 535)

- środa (31.05) 15.20 - 15.45 (C 535)

- czwartek (01.06) 8.00-9.00 (C 535)

Liczba wolnych miejsc: 15.

 

 dr hab. Piotr Telusiewicz


 

LISTA TEZ NA EGZAMIN DYPLOMOWY

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – PRAWO RODZINNE

 

 

 

1.      Prawne ujęcie rodziny i małżeństwa

2.      Zasady prawne w prawie rodzinnym i opiekuńczym

3.      Podmiotowość rodziny – problematyka prawna

4.      Status prawny dziecka poczętego w prawie polskim

5.      Ochrona życia poczętego w świetle prawa polskiego

6.      Zawarcie małżeństwa i jego formy

7.      Przeszkody do zawarcia małżeństwa

8.      Unieważnienie małżeństwa

9.      Małżeńskie ustroje majątkowe

10.  Małżeńska wspólność ustawowa

11.  Małżeńskie umowy majątkowe

12.  Ustanie małżeństwa

13.  Rozwód i jego skutki prawne

14.  Separacja – istota i skutki prawne

15.  Macierzyństwo – aspekty prawne

16.  Ojcostwo – aspekty prawne

17.  Treść władzy rodzicielskiej

18.  Negatywna ingerencja sądu w zakres władzy rodzicielskiej

19.  Kontakty osobiste rodziców z dzieckiem

20.  Przysposobienie – przesłanki, rodzaje

21.  Obowiązek alimentacyjny

22.  Opieka, opiekun

23.  Kuratela i jej rodzaje

24.  Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

25.  System pieczy zastępczej w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

26.  Ochrona rodziny przed przemocą w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

27.  Finansowe wsparcie rodziny w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych

28.  Rodzaje wsparcia rodziny w świetle ustawy o pomocy społecznej

29.  Finansowe wsparcie rodziny w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

30.  Rodzaje opieki nad dziećmi w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 


 

 


 

 

Szanowni  Studenci

III i IV roku kierunku prawo

 

 

 

Jako prowadzący wykład kluczowy

SĄDOWA OCHRONA RODZINY

zapraszam Państwa do zapisów

 

Wskazany wykład kluczowy jest prowadzony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w od roku akademickiego 2013/2014. Obecnie jest przeznaczony dla studentów III i IV roku kierunku prawo. Zajęcia są prowadzone przez dr hab. Piotra Telusiewicza (wykład i ćwiczenia). Jest to pierwszy tego rodzaju wykład, który łączy w sobie zajęcia teoretyczne i symulacje spraw sądowych. Praktyczna część odbywa się z maksymalnym zaangażowaniem studentów.  Nadmienię tylko, że ćwiczenia mają jedynie wymiar praktyczny. Ufam, iż zaproponowany poniżej harmonogram zajęć spotka się z Państwa akceptacją i zainteresowaniem.

 

Plan wykładu:                                             

1.      Zajęcia organizacyjne

Część pierwsza – Sądowa ochrona rodziny w ujęciu teoretycznym

2.      Sprawy o kontakty rodziców z dzieckiem i o ich wykonywanie

3.      Sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej

4.      Sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

5.      Sprawy o przysposobienie

6.      Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

7.      Sprawy o alimenty

8.      Sprawy o ustalenie ojcostwa i łącznie z nimi dochodzone roszczenia

Część druga – Sądowa ochrona rodziny w ujęciu praktycznym

9.      Symulacja sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

10.  Symulacja sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej 

11.  Symulacja sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

12.  Symulacja sprawy o przysposobienie

13.  Symulacja sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

14.  Symulacja sprawy o alimenty na dziecko

15.  Symulacja sprawy o ustalenie ojcostwa 

 

Dr hab. Piotr Telusiewicz

 

 


Uwaga Studenci Prawa!!!

 

- uczestnicy konwersatorium z Orzecznictwa Sądu Najwyższego  w sprawach rodzinnych

 proszę przygotować na najbliższe zajęcia 1.03.2017r. natępujące orzeczenia SN:

1. Wyrok SN z dnia 6 grudnia 2013r., I CSK 146/13 -  http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20csk%20146-13-1.pdf

2. Wyrok SN z dnia  5 kwietnia 2013r., III CSK 228/12 - http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/iii%20csk%20228-12-1.pdf

 

8.03.2017r. 

3. Wyrok SN z dnia 22 lutego 2012r., IV CSK 240/11 - LEX 1217052

4. Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2016r., IV CSK 385/15 - LEX 2041907

15.03.2017r.

5. Uchwała SN z dnia 16 września 2015r., III CZP 50/15 - LEX 1790269

6. Uchwała SN z dnia 31 marca 2016r., III CZP 72/15 - LEX 2008734

7. Postanowienie SN z dnia 15 lutego 2012r., 284/11 - LEX 1129356

22.03.2017r.

8. Postanowienie SN z dnia 13 września 2012r., V CSK 408/11 - LEX 1223738

29.03.2017r. 

9. Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2014r., III CSK 36/14 - LEX 1621345

10. Uchwała SN z dnia 17 kwietnia 2015r., III CZP 9/15 - LEX 1665896

5.04.2017r.

11. Wyrok SN z dnia 19 października 2011r., II CSK 87/11 - LEX 1027165

12. Wyrok SN z dnia 3 października 2014r., V CSK 281/14 - LEX 1566734

26.04.2017r.

13. Postanowienie SN z dnia 26 stycznia 2012r., III CZP 91/11 - LEX 1126435

14. Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2012r. IV CSK 459/11 - LEX 1168733

10.05.2017r. 

15. Wyrok SN z dnia 30 października 2014r., II CSK 84/14 - LEX 1645262 - MK

16. Uchwała SN z dnia 13 maja 2015r., III CZP 19/15 - LEX 1679823 - MD

17. Postanowienie SN z dnia 24 listopada 2016r., II CA 1/16 - LEX 2216088 - KB

17.05.2017r. 

18. Postanowienie SN z dnia 13 grudnia 2013r., III CZP 89/13 - LEX 1448746 - PK

19. Postanowienie SN z dnia 19 maja 2005r., V CK 669/04 - LEX 603871 - DP

20. Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2015r., IV CSK 304/14 - LEX 1663137 - AK

24.05.2017r.

21. Postanowienie SN z dnia 20 listopada 2013r., I CSK 329/13 - LEX 1444970 - EW

22. Postanowienie SN z dnia 25 maja 2012r., I CSK 414/11 - LEX 1254617 - PM

23. Uchwała SN 7 sędziów z dnia 14 listopada 2014r., III CZP 65/14 - LEX 1551373 - DK

24. Postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2000r., V CKN 1805/00 - LEX 52400 - PT

31.05.2017r.

25. Postanowienie SN z dnia 13 września 2000r., II CKN 1141/00 - LEX 51969 - SL

26. Postanowienie SN z dnia 5 lipca 2006r., IV CSK 127/06 - LEX 232819 - KL

27. Postanowienie SN z dnia 22 czerwca 2012r., V CSK 283/11 - LEX 1232479 - BW

7.06.2017r. 

28. Postanowienie SN z dnia 23 czerwca 2016r., V CSK 619/15 - LEX 2148655 - MCz (31.05), AK-S, DF

29. Wyrok SN z dnia 20 grudnia 2012r., IV CSK 219/12 - LEX 1288717 - PK, JK, FM

 

Inicjały oznaczają osoby, które powinny przygotować glosy

 

ks. dr Z. Jancewicz

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2017, godz. 21:49 - Piotr Telusiewicz