INFORMACJE DLA STUDENTÓW

 

Wykład z postępowania cywilnego

 

Ćwiczenia z postępowania cywilnego

 

Seminarium magisterskie z postępowania cywilnego - V rok studiów


Seminarium magisterskie z postępowania cywilnego - IV rok studiów

 

Postępowanie nieprocesowe

 

Seminarium magisterskie - studia niestacjonarne

 

Węzłowe problemy postępowania cywilnego

 

 

 

Studenci studiów stacjonarnych:

 

 

OGŁOSZENIE

Egzamin z postępowania cywilnego

studia stacjonarne

 

Egzamin z postępowania cywilnego w dniu 23 czerwca 2018 r. (sobota) odbędzie się według następującego porządku:

 

- sala CTW 102 - MISH-S semestr II

                           semestr X

                           Adamiak - Dunaj - semestr VIII

- sala CTW 104 - Dworski - Kowalska - semestr VIII

- sala CTW 113 - Kozak A. - Pelczarska - semestr VIII

- sala CTW 114 - Piasecka - Żmudzka - semestr VIII

 

Prosimy o przybycie o godz. 7:30 wraz z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, względnie legitymacja studencka). Osoby, które w tym dniu przystępują do egzaminu muszę legitymować się uzyskanym zaliczeniem z warsztatów z postępowania cywilnego. Egzamin rozpocznie się o godz. 8:00.

 

 

Lista obecności i wyniki KPC - dr Paweł Wrzaszcz

 

Wyniki kolokwium z dnia 12 kwietnia 2018 r. - grupy dr Edyty Gapskiej

 

 

 

Studenci studiów niestacjonarnych:

 

OGŁOSZENIE

Egzamin z postępowania cywilnego

studia niestacjonarne

 

Egzamin pisemny z postępowania cywilnego, dla osób, które nie zdawały egzaminu w dniu 9 czerwca 2018 r., odbędzie się zgodnie z terminarzem egzaminów, tj. w dniu 23 czerwca 2018 r. (sobota) o godz. 12:00 w sali C-101.

 

 

Wyniki:

 

Egzamin z postępowania cywilnego - 9 czerwca 2018 r.

 

Postępowanie cywilne – dr Paweł Wrzaszcz

 

 

Lp.

Album

Wyniki egzaminu

 

 

Test

Kazusy

Suma

Ocena

1.

133929

11

6

17

3,5

2.

137725

7,7

15

22,5

4,5

3.

134324

11

5

16

3,0

4.

129495

 

 

 

 

5.

077983

10

6,5

16,5

3,0

6.

130332

18

7

25

5,0

7.

130337

 

 

 

 

8.

137196

10

6,5

16,5

3,0

9.

133899

12

8

20

4,0

10.

133922

4

-

-

2,0

11.

128499

 

 

 

 

12.

137816

16

6

22

4,5

13.

139505

8

-

-

2,0

14.

111752

12

7

19

4,0

15.

127998

9

-

-

2,0

16.

136970

11

5,5

16,5

3,0

17.

126928

 

 

 

 

18.

118686

8

-

-

2,0

19.

111771

11

7

18

3,5

20.

070351

11

3,5

14,5

2,0

21.

137193

13

8

21

4,0

22.

137198

18

7

25

5,0

23.

130984

 

 

 

 

24.

126980

19

7

26

5,0

25.

126951

10

8

18

3,5

26.

128057

13

5

18

3,5

27.

137480

12

7,5

19,5

4,0

28.

137194

17

8

25

5,0

29.

137195

8

-

-

2,0

30.

133657

14

6

20

4,0

31.

130723

10

6

16

3,0

32.

130435

12

3

15

2,0

33.

137733

11

5

16

3,0

34.

106150

7

-

-

2,0

35.

137197

11

8,5

19,5

4,0

36.

137734

16

5

21

4,0

37.

137202

13

8

21

4,0

38.

136563

 

 

 

 

39.

123073

10

5,5

15,5

3,0

40.

134352

9

-

-

2,0

41.

801205

10

6,5

16,5

3,0

42.

104315

 

 

 

 

43.

128083

 

 

 

 

44.

123662

11

5

16

3,0

45.

130102

 

 

 

 

46.

085924

11

5,5

16,5

3,0

 

Test:

od 10 pkt zaliczenie testu

 

Kazusy:

od 5 pkt zaliczenie kazusów

 

Brak zaliczenia części testowej oznacza, że nie była sprawdzana część kazusowa. Zaliczenie części kazusowej (drugiej części egzaminu) oznacza konieczność uzyskania co najmniej 5 pkt.

 

Punktacja:

25 – 30 - 5,0 bardzo dobry

22 – 25 - 4,5 dobry plus

19 – 22 - 4,0 dobry

17 – 19 - 3,5 dostateczny plus

15 – 17 - 3,0 dostateczny

15 – 0 - 2,0 niedostateczny

 

 

 

Wyniki - studia niestacjonarne - dr Paweł Wrzaszcz

 

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2018, godz. 21:03 - Paweł Wrzaszcz