INFORMACJE DLA STUDENTÓW 

 

Wszystkich zainteresowanych studentów przejmie informujemy, że z pracami egzaminacyjnymi z prawa handlowego możecie się Państwo zapoznać w godzinach konsultacji pracowników Katedry oraz w dniu 9 lutego 2017r. w godz. 17.00 -18.00

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

prawo handlowe:

 

20 lutego 2017 r. godz 9.00 sala C - 608 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW  WEDŁUG PRZEDMIOTÓW

 

PRAWO HANDLOWE

PRAWO HANDLOWE SEMINARIUM

PROSEMIANRIUM

PRAWO KONKURENCJI SEMINARIUM

PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

 

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU EUROPEJSKIM ĆWICZENIA I SEMINARIUM

 

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OCHRONA WŁASNOSĆI INTELEKTUALNEJ

PRAWO HIPOTECZNE I WIECZYSTOKSIĘGOWE 

 ORZECZNICTWO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH  

 EUROPEJSKIE PRAWO UMÓW HANDLOWYCH I PRAWO SPÓŁEK 

EUROPEAN COMPANY LAW

PRAWO GOSPODARCZE 

STUDIA STACJONARNE

PRAWO GOSPODARCZE 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

 

 KARTY PRZEDMIOTÓW DO POBRANIA:

 

Europejskie prawo umów

handlowych i prawo spółek

Ochrona konkurencji

Ochrona własności

intelektualnej

 

Prawo konkurencji i ochrony

własnosci intelektualnej -seminarium

Prawo konsumenckie

 

Prawo papierów wartościowych

i rynku kapitalowego

Prawo handlowe

Umowy

o pośrednictwo

handlowe

Prawo umów handlowych

Prawo wieczystoksięgowe

i hipoteczne

Prawo handlowe

seminarium

Orzecznictwo

w sprawach

gospodarczych

 

 

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2017, godz. 10:22 - Michał Hałasa