INFORMACJE DLA STUDENTÓW 

 

INFORMACJE

o zagadnieniach na poszczególne zajęcia

/Information about the classes schedule - click here/

 

 

Szanowni Studenci ,

II termin kolokwium z prawa spółek osobowych, dla tych z Państwa którzy nie przystąpili w I terminie,

odbędzie się w czwartek, 19.1, o godz. 20:00 w sali CI-103.

 

Kolokwium z prawa spółek kapitałowych odbędzie się zaś w poniedziałek, 30.1, godzina zostanie podana w późniejszym czasie.

MH & PK

 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW  WEDŁUG PRZEDMIOTÓW

 

PRAWO HANDLOWE

PRAWO HANDLOWE SEMINARIUM

PROSEMIANRIUM

PRAWO KONKURENCJI SEMINARIUM

PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

 

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU EUROPEJSKIM ĆWICZENIA I SEMINARIUM

 

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OCHRONA WŁASNOSĆI INTELEKTUALNEJ

PRAWO HIPOTECZNE I WIECZYSTOKSIĘGOWE 

 ORZECZNICTWO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH  

 EUROPEJSKIE PRAWO UMÓW HANDLOWYCH I PRAWO SPÓŁEK 

EUROPEAN COMPANY LAW

PRAWO GOSPODARCZE 

STUDIA STACJONARNE

PRAWO GOSPODARCZE 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

 

 KARTY PRZEDMIOTÓW DO POBRANIA:

 

Europejskie prawo umów

handlowych i prawo spółek

Ochrona konkurencji

Ochrona własności

intelektualnej

 

Prawo konkurencji i ochrony

własnosci intelektualnej -seminarium

Prawo konsumenckie

 

Prawo papierów wartościowych

i rynku kapitalowego

Prawo handlowe

Umowy

o pośrednictwo

handlowe

Prawo umów handlowych

Prawo wieczystoksięgowe

i hipoteczne

Prawo handlowe

seminarium

Orzecznictwo

w sprawach

gospodarczych

 

 

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2017, godz. 21:28 - Piotr Kędzierski