Informacje dla studentów

SPIS TREŚCI:


 Powrót na stronę główną

 

 

 

 

:: GENERAL RULES OF MA EXAM ::

http://www.kul.pl/dyplomowanie-na-europeistyce,art_56626.html).

 


 

 

(do góry)

Questions: PhD Luc Reydams, prof KUL & PhD Sławomir Łukasiewicz:

 

 1. The International Criminal Court: a European Court?
 2. Human Rights in EU External Relations
 3. The European Court of Human Rights
 4. Polish contribution to trial of major Nazi war criminals (International Military Tribunal Nuremberg)
 5. Human Rights and ‘Helsinki Process’
 6. Human Rights, the EU, and the African Caribbean Pacific (ACP) countries: Fifty Years More Years?
 7. Human Rights Law v. Humanitarian Law
 8. Raphael Lemkin
 9. Tadeusz Mazowiecki and the Yugoslav Crisis and Tribunal
 10. Geneva and International Human Rights
 11. The EU and the Death Penalty
 12. The EU and the Noble Peace Prize
 13. Non-Refoulement
 14. European Council v Council of Europe
 15. What will be, in your opinion, the biggest human rights issue in the EU in the next ten-twenty years?
 16. Human Rights NGOs: Part of the Solution, or Part of the Problem?
 17. Concepts of the European integration
 18. European treaties in historical perspective
 19. Political parties and party systems in the EU
 20. Democratization of the EU’s functioning
 21. EU Cohesion Policy
 22. The EU as an actor of international relations
 23. Institutionalization of Common Foreign and Security Policy of the EU
 24. Common Foreign and Security Policy of the EU – main vectors
 25. Common Security and Defense Policy of the EU – main vectors
 26. Eastern Partnership – origins and priorities
 27. Priorities of Polish foreign policy
 28. Institutionalization of Polish foreign policy
 29. Polish European Policy
 30. Polish Eastern Policy

 

 

 

 

(do góry)

Tezy na egzamin magisterski - prof. E. Szczot z zakresu nauk o polityce:

 1. Definicje polityki
 2. Nauka o polityce
 3. System polityczny
 4. Polityka przed państwem
 5. Struktura państwa a społeczeństwo obywatelskie
 6. Elementy konstytutywne państwa
 7. Religia a polityka
 8. Dyktatury
 9. Demokratyczny system polityczny
 10. Marketing polityczny
 11. Władza polityczna
 12. Terytorialna dystrybucja władzy: państwa unitarne i złożone
 13. Dystrybucja funkcjonalna władzy: władza ustawodawcza
 14. Dystrybucja funkcjonalna władzy: władza wykonawcza; administracja publiczna
 15. Dystrybucja funkcjonalna władzy: władza sądownicza - trybunały i sędziowie
 16. Relacje między instytucjami i formami rządów
 17. Kultury polityczne
 18. Wartości i ideologie
 19. Socjalizacja polityczna
 20. Komunikacja polityczna a opinia publiczna
 21. Zachowania polityczne
 22. Grupy interesu i ruchy społeczne
 23. Partie polityczne jako aktorzy polityczni
 24. Europartie polityczne
 25. Finansowanie partii politycznych
 26. Środki komunikowania masowego a władza polityczna
 27. Polityka publiczna
 28. Ciągłość władzy w państwie
 29. Kryzys rządzenia: symptomy i środki zaradcze
 30. Przywództwo polityczne

 

 

 

(do góry)

Tezy na egzamin licencjacki - dr Lecha Buczka z zakresu nauk o polityce:

 1. Definicje polityki
 2. Determinanty polityki
 3. Nauka o polityce
 4. System polityczny, koncepcje, definicje.
 5. Zasady poznania naukowego i metody badawcze NoP.
 6. Definicje państwa
 7. Elementy konstytutywne państwa
 8. Teorie powstania państwa
 9. Klasyfikacje państw
 10. Formy rządów
 11. Demokracja jej rozumienie
 12. Rozumienie polityki międzynarodowej
 13. Globalizacja
 14. Teoria władzy
 15. Polityczny proces decyzyjny
 16. Terytorialna dystrybucja władzy: państwa unitarne i złożone
 17. Dystrybucja funkcjonalna władzy: parlamenty
 18. Dystrybucja funkcjonalna władzy: władza wykonawcza; administracja publiczna
 19. Dystrybucja funkcjonalna władzy: władza sądownicza - trybunały i sędziowie
 20. Marketing polityczny i propaganda
 21. Kultury polityczne
 22. Elityzm, egalitaryzm, oraz postawa indywidualistyczna i kolektywistyczna
 23. Ideologie polityczne
 24. Socjalizacja polityczna i zachowania polityczne
 25. Media i komunikacja polityczna
 26. Partie polityczne jako aktorzy polityczni
 27. Systemy partyjne
 28. Finansowanie partii politycznych
 29. Polityczne uprzedmiotowienie i upodmiotowienie
 30. Przywództwo polityczne

 

 

 

 

(do góry)

Questions  B.A Seminar, PhD Sławomir Łukasiewicz:

 1. Definitions of politics.
 2. Political science.
 3. Classification of political systems.
 4. Political system of the European Union.
 5. Regimes of the modern world.
 6. Theories of the state.
 7. States – their roles.
 8. Political ideologies.
 9. Democracy – definitions and models.
 10. Theories of world politics.
 11. Dynamics and tendencies of globalisation.
 12. Subnational politics: centre-periphery relationships.
 13. Machinery of Government: constitutions, the law and judiciaries.
 14. Machinery of Government: parliaments.
 15. Machinery of Government: political executives.
 16. Machinery of Government: state bureaucracies.
 17. Machinery of Government: militaries and police forces.
 18. Theories of decision-making.
 19. Economic systems.
 20. Political culture.
 21. Political communication and public opinion.
 22. Theories of representation.
 23. Electoral systems.
 24. Party types and families.
 25. Types of party systems.
 26. Political groups, interests and movements.
 27. Europarties.
 28. Public policy in the European Union.
 29. Analysis of political crises.
 30. Political leadership.

 

 

 

(do góry)

BA EXAM QUESTIONS – EUROPEAN INTEGRATION - Prof. K. Maćkowska:

 1. Brussels Treaty of 1967
 2. Competences of the EU and their impact on political integration in Europe
 3. Education as a factor of European integration
 4. Europeanism and supranationalism
 5. Fiscal policy of the EU
 6. Future of European integration
 7. Globalisation and European integration
 8. Health in the EU
 9. Historical aspects of European integration: European Atomic Energy Community
 10. Historical aspects of European integration: European Coal and Steel Community
 11. Historical aspects of European integration: European Economic Community
 12. Institutional aspect of European integration: the Commission
 13. Institutional aspect of European integration: the Council and the European Council
 14. Institutional aspect of European integration: the Parliament
 15. Jean Monnet and his influence on European integration
 16. Legal sources of the EU – primary law
 17. Legal sources of the EU – secondary law
 18. Military and the EU
 19. Political and social movements against the EU
 20. Richard Coudenhove-Kalergi and Aristide Briand in the process of European integration
 21. Schengen zone
 22. The role of civil society in European integration
 23. The role of politicians in European integration
 24. The social and cultural roots of European integration
 25. The territory of the EU
 26. Theories of integration: federalism
 27. Theories of integration: multi – level governance
 28. Theories of integration: neofunctionalism
 29. Unitary economy: a basis or an effect of integration in Europe?
 30. Voting rights of the EU citizens

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2017, godz. 12:30 - Magdalena Sawa