Informacje dla studentów

Szanowni Studenci – uczestnicy seminarium magisterskiego V roku !!!

W czasie najbliższego seminarium (26 lutego br.) na rozmowę w sprawie pracy magisterskiej zapraszam pozostałe osoby, które oddały rozdziały pracy przed feriami.

 

Małgorzata Wąsek-Wiaderek 

 

Szanowni Studenci, uczestnicy wykładu fakultatywnego o ekstradycji !!!

Na najbliższe zajęcia (26 lutego) chętnych proszę o przeczytanie wyroku TK z 27 kwietnia 2005 r., P 1/05. Będziemy dyskutować o zasadach ekstradycyjnych.

Pozdrawiam,

Małgorzata Wąsek-Wiaderek 

 

 

Szanowni uczestnicy seminarium magisterskiego IV roku !!!

 

Na najbliższym seminarium zajmiemy się problematyką przeszukania. W związku z tym proszę o przeczytanie następujących publikacji:

1) W. Jasiński, Dowodowe czynności wykrywcze..., Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 1 (część artykułu dot. zasad ogólnych i przeszukania);

2) Streszczenie orzeczenia ETPCz w sprawie Buck p. Republice Federalnej Niemiec (mojego autorstwa; dostępne pod adresem:

 http://www.sn.pl/orzecznictwo/Orzecz_Euro_Karne/Orzecz_Euro_Karne_02_2005.pdf 

3) R. Koper, Przeszukanie w wypadkach niecierpiących zwłoki, Prokuratura i Prawo 2014, nr 11-12.

Z pozdrowieniami,

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

 

 

 

  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2017/2018    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2018, godz. 16:25 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek