Informacje dla studentów

Szanowni Studenci – uczestnicy seminarium magisterskiego IV roku !!!

 

Poniżej zamieszczam link do wystąpienia RPO, o którym wspominałam na ostatnich zajęciach. To lektura dla chętnych: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wystapienie%20generalne%20-%20obronca%20od%20poczatku%20zatrzymania.pdf

 

Odnośnie przesłanki procesowej z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. (pierwszy temat zajęć dnia 23 października br.) uprzejmie proszę o przeczytanie następujących orzeczeń:

 1. Uchwała SN z dnia 15 czerwca 2007 r., I KZP 15/07;
 2. Postanowienie SN z 28 października 2009 r., I KZP 21/09
 3. Postanowienie SN z 18 lutego 2009 r., V KZ 3/09;
 4. Wyrok SN z 9 października 2008 r., V KK 252/08;
 5. Wyrok SN z 8 lutego 2011 r., IV KK 124/10 (z glosą Zuzanny Gądzik)

Odnośnie kosztów procesu (drugi temat do realizacji na zajęciach) proszę zapoznać się z postanowieniem SN z dnia 13 września 2016 r., V KK 36/16.

 

Z pozdrowieniami,

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

 

  

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2017/2018    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2017, godz. 15:31 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek