Informacje dla studentów

Egzamin z Postępowania karnego (29/05/2017) -  wyniki i wpisy

 

Szanowni Studenci,

 

poniżej zamieszczam odnośnik do wyników egzaminu przeprowadzonego w dniu 29 maja 2017 r.

 

Wyniki

 

Marek Smarzewski

 

Wpisanie do indeksów ocen z egzaminu zerowego będzie możliwe dnia 12 czerwca w godz. 9.00-9.45 oraz w godz.  16.00-16.30 w sali C-533, jak również w dacie wpisywania ocen z egzaminu przeprowadzonego w zwykłym terminie.

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

 

 

Szanowni Studenci !!!

 

Podaję terminy egzaminu z prawa karnego procesowego:

 • 26 czerwca 2017 r., godz. 16.00, sala CTW-408 - I termin;
 • 6 lipca 2017 r., godz. 10.00, sala C-101 - termin poprawkowy i jednocześnie termin I dla osób, które z usprawiedliwionych przyczyn nie mogły się stawić na egzamin w podstawowym terminie.

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

Uwaga uczestnicy wykładu fakultatywnego o postępowaniach szczególnych !!!

 

Na najbliższych zajęciach (29 maja) będziemy omawiać procedurę rozpoznania wniosku o skazanie poza rozprawą (art. 335 paragraf 2 w zw. z art. 343 k.p.k.). W związku z tym proszę zapoznać się z komentarzami do ww. przepisów oraz przeczytać następujące orzeczenia SN:

1) uchwała z dnia 25 września 2013 r., I KZP 5/13;

2) wyrok z dnia 10 lutego 2017 r., IV KK 466/16. 

 

Małgorzata Wąsek-Wiaderek 

 

Uwaga uczestnicy seminarium magisterskiego IV i V roku !!!

Na najbliższych zajęciach (poniedziałek, 22 maja 2017 r.) zajmiemy się kwestią mediacji. W związku z tym proszę o przeczytanie artykułu I. Pączek z Ius Novum 4/2016 na temat post. mediacyjnego (dostępny on-line)

 

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2016/2017    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2017, godz. 10:03 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek