Informacje dla studentów doktorantów

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Tezy na egzamin doktorski z Prawa karnego wykonawczego:

  1. Prawo karne wykonawcze i jego nauka.
  2. Kary i inne środki penalne.
  3. Wykonywanie kar w Polsce.

  4. Organy postępowania wykonawczego.

  5. Systemy wykonywania kary oraz rodzaje i typy zakładów karnych.

         ~ Prof. zw. dr hab. Jerzy Migdał ~

Autor: Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2017, godz. 11:46 - Grzegorz Skrobotowicz