Informacje dla studentów doktorantów

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Tezy na egzamin doktorski z Prawa karnego wykonawczego:

 1. Prawo karne wykonawcze i jego nauka.
 2. Kary i inne środki penalne.
 3. Przestępczość i polityka kryminalna (karna) w Polsce współczesnej.
 4. Rozwój prawa karnego wykonawczego.

 5. Wykonywanie kar w świetle prawa międzynarodowego.

 6. Wykonywanie kar w świetle Konstytucji.

 7. Kodeks karny wykonawczy – charakterystyka ogólna.

 8. Organy postępowania wykonawczego.

 9. Skazany.

 10. Prokurator.

 11. Rzecznik Praw Obywatelskich.

 12. Postępowanie przed sądem.

 13. Sądowa kontrola decyzji organów postępowania wykonawczego.

 14. Nadzór penitencjarny.

 15. Wykonywanie grzywny.

 16. Wykonywanie kary ograniczenia wolności.

 17. Kara pozbawienia wolności i jej rodzaje w świetle kodeksu karnego.

 18. Podstawowe akty prawne dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności.

 19. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności.

 20. Systemy wykonywania kary.

 21. Rodzaje i typy zakładów karnych.

 22. Klasyfikacja skazanych.

 23. Prawa i obowiązki skazanego.

 24. Środki oddziaływania penitencjarnego.

 25. Kurator penitencjarny.

 26. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności.

 27. Warunkowe przedterminowe zwolnienie.

 28. Wykonywanie warunkowego skazania.

 29. Wykonywanie warunkowego umorzenia.

 30. Wykonywanie środków zabezpieczających.

         ~ Prof. zw. dr hab. Jerzy Migdał ~

Autor: Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 09:10 - Grzegorz Skrobotowicz