Dotacja dla uczestników studiów doktoranckich i młodych naukowców.
    
Szczegóły dostępne na platformie eKUL (po zalogowaniu).

 

  Dwa egzemplarze rozprawy doktorskiej (w tym 1 egzemplarz dwustronnie drukowany w miękkiej oprawie – termobindowany) podpisane przez PROMOTORA należy złożyć w Dziekanacie. Obowiązkiem doktoranta jest także dołączenie wersji eletronicznej pracy (CD w cienkim etui, nie w kopercie; plik w wersji rtf. lub doc.) z opisem na płycie i na „okładce”, zawierającym: imię i nazwisko autora, tytuł rozprawy, numer albumu, imię i nazwisko promotora.

 

  Do pobrania WZORY PODAŃ
Podanie o kontynuację rozprawy doktorskiej
wraz z załącznikiem nr 1 doktorant przedkłada Promotorowi, który następnie przedstawia je na posiedzeniu Rady Instytutu.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2014, godz. 12:02 - Ewa Zięba