Polska Cyfrowa – fundusze unijne na cyfryzację kraju:

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowały program Polska Cyfrowa, który obecnie został przekazany do konsultacji społecznych. Na ten specjalny cel przewidziane jest 8 miliardów złotych do wykorzystania w latach 2014-2020. Twórcom tego programu zależy przede wszystkim na tym, by rozwijać coraz więcej tzw. e-usług w szczególności w obszarach określonych jako priorytetowe w Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa czyli: sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie, rynek pracy, ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe, prowadzenie działalności gospodarczej, zamówienia publiczne, podatki i cła, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych. Niewątpliwie cyfryzacja kraju wykorzystująca różnorodne systemy komputerowe sprzyja rozwojowi i coraz większej masowości dokumentacji elektronicznej. W tym kontekście niezwykle ważne stają się umiejętności zarządzania tego typu dokumentacją.

 

Platformy elektroniczne

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej [e-PUAP]:

Ten system informatyczny umożliwia obywatelom załatwianie różnych spraw urzędowych za pośrednictwem internetu.  Jak piszą twórcy tej platformy: Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych. Trzeba pamiętać, że nawet załatwianie spraw z wykorzystaniem komputera ostatecznie musi generować akta spraw. Inna jest tylko postać dokumentacji - zamiast papieru powstaje dokumentacja elektroniczna.

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2014, godz. 10:20 - Tomasz Nowicki